najlepsi 2018

Od 1991 roku wspieramy naszych klientów wiedzą i doświadczeniem przy pozyskiwaniu skutecznej ochrony ubezpieczeniowej dla realizacji najbardziej złożonych przedsięwzięć.

Działalność brokerską prowadzimy od roku 1991, kiedy to w ramach transformacji ustrojowej uchwalona została ustawa dopuszczająca możliwość wykonywania zawodu brokera ubezpieczeniowego. 27 grudnia 1991r. założona przez Marka Aleksandra Salomona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „SALOMON” uzyskała zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń.

Zgodnie z przyświecającą nam ideą by być dla naszych klientów doradcą, zastępcą i reprezentantem w relacjach z zakładami ubezpieczeń zawsze braliśmy i bierzemy na siebie odpowiedzialność za jakość i skuteczność aranżowanych przez nas ubezpieczeń. Zgodnie z wypracowanym przez wiele lat pełnomocnictwem zawieramy w imieniu i na rzecz naszych klientów umowy ubezpieczenia oraz rozliczamy składki ubezpieczeniowe ze wszystkimi konsekwencjami.

W takiej właśnie formule „zawrzyj i wykonaj umowę ubezpieczenia” obsługujemy obecnie ponad pół tysiąca podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Aranżujemy ochronę ubezpieczeniową dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i jednostek budżetowych.

Obecnie w związku z przeprowadzonymi zmianami własnościowymi działalność brokerska prowadzona jest na podstawie zezwolenia PUNU nr 181/97 udzielonego właścicielowi kancelarii Markowi Aleksandrowi Salomonowi.

Czynności brokerskie w naszej kancelarii wykonywane są aktualnie przez 3 brokerów posiadających odpowiednie kompetencje i wymagane prawem uprawnienia.

 


Czynności brokerskie w naszej kancelarii wykonywane są aktualnie przez 3 brokerów posiadających odpowiednie kompetencje i wymagane prawem uprawnienia.

Marek Aleksander Salomon

Mgr prawa, absolwent Wydziału Prawa UMCS
w Lublinie, legitymujący się 36 letnim stażem
w ubezpieczeniach (Państwowy Zakład Ubezpieczeń – Naczelnik Wydziału Ubezpieczeń Wypadkowych i Życiowych, STU HESTIA Insurance – Dyrektor Przedstawicielstwa w Gdyni, od 1991 roku broker ubezpieczeniowy)

Obecny Prezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń majątkowych, budowlanych, kontraktowych
i programach dla jednostek budżetowych
w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.

Marek Aureliusz Salomon

Mgr inż. technicznej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, absolwent Doktoranckich Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Ryzykiem i Metodologii Badań w Naukach Ekonomicznych, legitymujący się 16 letnim stażem w ubezpieczeniach.

Obecny Wiceprezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń budowlanych, kontraktowych
i finansowych w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.

Paweł Salomon

Inż. zarządzania przedsiębiorstwem, absolwent Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, legitymujący się 12 letnim stażem
w ubezpieczeniach.

Obecny Wiceprezes i specjalista w zakresie ubezpieczeń osobowych, życiowych, programów medycznych i likwidacji szkód w Salomon Makler Ubezpieczeniowy.


Rodzinny charakter kancelarii zapewnia skuteczność działania w sytuacjach kryzysowych. Sprzyja również pełnej wymianie informacji i doświadczeń skutkującej stałym i równomiernym podnoszeniem kwalifikacji przez wszystkich członków zespołu.

Niezależnie od samodoskonalenia wszyscy biorą udział w cyklicznych szkoleniach i seminariach dających wiedzę o wszelkich zmianach w prawie ubezpieczeniowym oraz dziedzinach, w których działają nasi klienci, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych.

Wszystkie realizowane przez nas umowy ubezpieczenia są ewidencjonowane przez autorski program komputerowy zapewniający pełną kontrolę nad obsługiwanym przez nas portfelem. Na każde życzenie jesteśmy w stanie wygenerować dowolnie skonfigurowany wydruk o stanie ubezpieczeń i kosztach dla potrzeb statystycznych, sprawozdawczych lub podatkowych.

Pracownicy naszego biura w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 41-43 lokal nr 23 pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. Po godzinach pracy biura istnieje możliwość konsultacji z obsługującym Państwa brokerem pod wskazanym numerem telefonu komórkowego.

SALOMON MAKLER UBEZPIECZENIOWY
Zezwolenie nr 99
Zezwolenie nr 99
Zezwolenie nr 181
Polisa OC Brokera

Niezależnie od gwarancji wynikających z tradycji, kompetencji i metod działania, interesy naszych klientów zabezpiecza ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej brokera za skutki szkód jakie mogą powstać w wyniku wadliwej realizacji zlecenia. W szczególności polisa gwarantuje odszkodowanie w sytuacji gdy uszkodzeniu lub utracie ulegnie mienie nie objęte ochroną ubezpieczeniową w dniu szkody z winy brokera. Posiadana przez nas polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania do wys. 1.875.927 EUR.

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.