Wykonując umowę brokerską w szczególności:

 • Nie absorbujemy Państwa pracowników.
 • Samodzielnie sporządzamy kopie wszystkich dokumentów ( przy braku kserokopiarki wykonujemy dokumentację fotograficzną).
 • Wykonujemy lustrację wszystkich lokalizacji po kątem zagrożenia szkodą ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi, pożaru, wybuchu, kradzieży.
 • Zapewniamy doświadczony i wykwalifikowany serwis z zakresu:
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • wyceny przedmiotów ubezpieczenia, w tym budynków i pojazdów,
  • wszelkich dziedzin prawa regulujących kwestie umowy ubezpieczenia i odpowiedzialności za szkodę,
  • prawa zamówień publicznych,
  • warunków kontraktowych FIDIC.
 • Analizujemy i opiniujemy dokumenty przetargowe pod kątem wymagań zamawiającego w zakresie ubezpieczeń z uwzględnieniem ubezpieczenia budowy/montażu (CAR) i ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych oraz możliwości ich spełnienia i związanych z tym kosztów. Analiza składana w formie pisemnego raportu pozwala uwzględnić koszty ubezpieczenia w cenie oferty przetargowej.
 • W przypadku umów z podwykonawcami rekomendujemy niezbędny zakres ubezpieczenia jakiego należy wymagać w umowie a następnie analizujemy przedłożone przez podwykonawcę polisy i gwarancje pod kątem spełnienia wymagań wynikających z zawartej umowy.
 • Opracowujemy zestawienie przedmiotów i sum ubezpieczenia oraz należnych składek z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne.
 • Zgłaszamy i likwidujemy w Państwa imieniu szkody.
 • Zapewniamy dostęp do internetowego zbioru Państwa ubezpieczeń i szkód oraz związanych z nimi dokumentów.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.