Wykonując umowę brokerską w szczególności:

 • Nie absorbujemy Państwa pracowników.
 • Samodzielnie sporządzamy kopie wszystkich dokumentów ( przy braku kserokopiarki wykonujemy dokumentację fotograficzną).
 • Wykonujemy lustrację wszystkich lokalizacji po kątem zagrożenia szkodą ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi, pożaru, wybuchu, kradzieży.
 • Zapewniamy doświadczony i wykwalifikowany serwis z zakresu:
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • wyceny przedmiotów ubezpieczenia, w tym budynków i pojazdów,
  • wszelkich dziedzin prawa regulujących kwestie umowy ubezpieczenia i odpowiedzialności za szkodę,
  • prawa zamówień publicznych.
 • Opracowujemy pełną dokumentację przetargową dot. zamówienia publicznego na usługę ubezpieczeniową ( IDW, OPZ, wzory oświadczeń i załączników, formularz oferty, formularz cenowy, wzór umowy ) oraz bierzemy udział w pracach komisji przetargowej.
 • Opracowujemy zestawienie przedmiotów i sum ubezpieczenia oraz należnych składek z rozbiciem na poszczególne komórki organizacyjne i/lub podmioty np.: Urząd Gminy/Miasta, Szkoły i Przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna.
 • Zgłaszamy i likwidujemy w Państwa imieniu szkody.
 • Zapewniamy dostęp do internetowego zbioru Państwa ubezpieczeń i szkód oraz związanych z nimi dokumentów.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin