Zakres

W zależności od wybranego wariantu Ubezpieczenie zapewnia pomoc na drodze w przypadku awarii lub wypadku.

Zakres terytorialny - RP lub Europa


Przedmiot

W zależności od zawartej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa może obejmować w szczególności:

 • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, albo holowanie w wybrane miejsce oraz parking,
 • dostarczenie paliwa,
 • pojazd zastępczy, organizację dalszej podróży lub hotel dla kierowcy i pasażerów,
 • zmiennika kierowcy w celu kontynuowania podróży, w przypadku gdy kierowca doznał uszkodzenia ciała uniemożliwiającego dalsze prowadzenie pojazdu,
 • transport medyczny,
 • przewóz i opiekę nad dziećmi w wieku do 18 lat,
 • pomoc prawna,
 • pomoc informacyjna.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia deklarowana przez ubezpieczaiącego w zależności od potrzeb i możliwości w ramach limitów oferowanych przez ubezpieczycieli.


Ograniczenia i wyłączenie

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj wyłączona jest między innymi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • aktów terroryzmu,
 • działania energii jądrowej w jakiejkolwiek formie i postaci,
 • skażenia środowiska,
 • powstałe w związku kierowaniem pojazdu w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • powstałe w mniejszej od określonej w polisie odległości miejsca zdarzenia od siedziby użytkownika pojazdu.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin