Zakres

Zakresem Zielonej Karty objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim przez posiadacza lub kierowcę w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terytorium państw wskazanych w umowie Zielonej Karty, w tym:

 • Albanii,
 • Macedonii,
 • Maroka,
 • Mołdawii,
 • Białorusi,
 • Rosji,
 • Czarnogóry,
 • Bośni i Hercegowiny,
 • Tunezji,
 • Iranu,
 • Turcji,
 • Izraela,
 • Ukrainy.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Jeżeli suma gwarancyjna przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w państwie, na terytorium którego zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, jest niższa od sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie Zielonej Karty, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie Zielonej Karty.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin