Zakres

Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności.


Przedmiot

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego.


Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia ustalona jest w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków ubezpieczeniowych lub każdego wypadku ubezpieczeniowego.


Systemy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w kilku wariantach różniących się zakresem odpowiedzialności i świadczeniami dodatkowymi.


Ograniczenia i wyłączenia

Z zastrzeżeniem drobnych różnic w warunkach różnych ubezpieczycieli zazwyczaj towarzystwa nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku:

  • śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
  • śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa,
  • samobójstwa ubezpieczonego popełnionego w okresie 2 lat od początku odpowiedzialności w stosunku do tego ubezpieczonego,
  • śmierci ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy prowadził on pojazd będąc w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, o ile okoliczności te miały wpływ na zajście zdarzenia.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.