• Zamawiający/Zleceniodawca - w przypadku zlecania usług analizujemy umowy z wykonawcami i/lub podwykonawcami celem określenia minimalnych warunków ubezpieczenia niezbędnych dla zabezpieczenia interesów naszego klienta, szczególnie w przypadku powstania szkody w obiekcie budowlanym i braku możliwości usunięcia szkody przez wykonawcę ze względu na brak środków, lub w skrajnym przypadku z powodu zerwania umowy z dowolnych względów niekoniecznie związanych ze szkodą. Minimalne warunki ubezpieczenia powinny również zabezpieczyć Państwa jako zleceniodawcę przed roszczeniami osób trzecich poszkodowanych w związku z realizowaną na Państwa zlecenie budową lub świadczoną usługą.
  • Wykonawca/podwykonawca - w przypadku zamiaru zawarcia umowy lub wzięcia udziału w przetargu analizujemy warunki umowy lub SIWZ pod kątem formalnych i ekonomicznych możliwości spełniania wymagań zamawiającego w zakresie ubezpieczeń. W szczególności określamy zakres wymaganego ubezpieczenia oraz wstępnie szacujemy koszt jego uzyskania.

W obu przypadkach sporządzany jest raport w formie tabelarycznej. Przekazywany pocztą elektroniczną.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.