W ramach świadczonej usługi zobowiązujemy się do informowania Państwa w uzgodnionych terminach o wykonywanych na Państwa rzecz czynnościach faktycznych i prawnych. W szczególności zobowiązujemy się do przekazywania w formie elektronicznej n/w zestawień:

  • polis czynnych w/g stanu na dowolny dzień,
  • polis wystawionych w zadanym okresie,
  • szkód i roszczeń zgłoszonych i niezlikwidowanych w/g stanu na dowolny dzień,
  • polis, których termin wznowienia przypada w zadanym okresie,
  • płatności przypadających w zadanym okresie.

Niezależnie od wykazów i zestawień zobowiązanie nasze obejmuje sporządzenie i przedstawienie raportu rocznego z wykonania umowy brokerskiej. Raport roczny zawierać będzie pogrupowane wg rodzajów ubezpieczeń informacje o liczbie zawartych umów ubezpieczenia, kwotach zapłaconych składek, liczbie zgłoszonych i zlikwidowanych lub odmówionych szkód.


Nadmieniamy, iż dysponujemy możliwością dowolnego modyfikowania generowanych wydruków. W skrajnym przypadku dopuszczamy możliwość przeorganizowania struktury bazy danych celem rozszerzenia zakresu ewidencjonowanych informacji i wygenerowania wydruku spełniającego Państwa oczekiwania. Biorąc pod uwagę, iż eksploatowany przez nas program do ewidencji i analizy ubezpieczeń jest programem autorskim a źródła są naszą własnością intelektualną możemy Państwa zapewnić, iż czas w jakim wspomniane modyfikacje zostaną wprowadzone będzie skrócony do niezbędnego minimum a modyfikacja zestawienia z wykorzystaniem posiadanych informacji może być dostępna nawet do końca następnego dnia roboczego po uzgodnieniu treści wydruku.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.