Bezpośrednio po zawarciu umowy brokerskiej niezbędnym będzie pozyskanie od Państwa kserokopii dokumentów rejestrowych, finansowych, księgowych i innych, zgodnie z wykazem zawartym w zbiorze procedur celem szczegółowego określenia rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności. W dalszej kolejności przeprowadzamy lustrację miejsc ubezpieczenia czyli dokładne oględziny wszystkich placówek z udziałem osób kompetentnych w zakresie:

  • umiejscowienia zakładu i konfiguracji terenu,
  • konstrukcji budynków i budowli,
  • zaopatrzenia w media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda),
  • bezpieczeństwa i higiena pracy,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • zabezpieczenia i ochrony terenu zakładu oraz poszczególnych obiektów,
  • procesów technologicznych,
  • środków transportu.

Na podstawie danych i wyjaśnień uzyskanych podczas lustracji oraz dostarczonych dokumentów sporządzamy katalog ilościowo wartościowy przedmiotów ubezpieczenia oraz określamy jakie ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne związane są z posiadanym mieniem oraz prowadzoną działalnością.


Tak określony katalog przedmiotów ubezpieczenia i ryzyk skonfrontujemy z posiadaną przez Państwa ochroną ubezpieczeniową poprzez porównanie go z uwidocznionymi w czynnych polisach rodzajami zawartych ubezpieczeń i przyporządkowanymi im przedmiotami, sumami ubezpieczenia i warunkami ochrony ubezpieczeniowej. Efektem tych prac będzie raport o stanie ubezpieczeń z elementami programu ubezpieczeniowego. W raporcie oprócz opisu stanu faktycznego wskażemy niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa, minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zarekomendujemy, o ile z analizy wyniknie taka potrzeba podjęcie działań doraźnych w formie wniosku o doubezpieczenie czy też włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyk nie ubezpieczonych.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.