• Negocjacje – na podstawie zaakceptowanego programu ubezpieczeniowego składamy ofertę do zakładów ubezpieczeń (nie mnie niż pięciu) a następnie negocjujemy zakres pokrycia ubezpieczeniowego, wysokość stawek i składek oraz warunki i terminy zapłaty składki.
  • Przetarg – wszędzie tam gdzie dla wyboru ubezpieczyciela i zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych bierzemy czynny udział w postępowaniu. W szczególności opracowujemy SIWZ z uwzględnieniem instrukcji dla wykonawców (IDW), opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), formularzy ofertowych i cenowych oraz wzorów umów. Działając jako powołany w postępowaniu biegły oceniamy zgodność złożonych ofert z wymaganiami SIWZ odnośnie zakresu ubezpieczenia.
  • Lokowanie ubezpieczeń - po uzyskaniu akceptacji dla wynegocjowanych warunków ubezpieczenia zawieramy umowy ubezpieczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeń.
  • Konserwacja portfela
    • wszystkie umowy ubezpieczenia, zarówno funkcjonujące w momencie zawierania umowy brokerskiej jak i umowy późniejsze są wprowadzane do komputerowej bazy danych,
    • notami brokerskimi kwitujemy zawarcie umowy ubezpieczenia i/lub inkaso składki bądź kolejnej raty.
  • Płatności - inkasowanie od Dającego Zlecenie składek oraz ich rat w formie przelewu na rachunek bankowy i rozliczanie ich z zakładami ubezpieczeń z zachowaniem wymaganych terminów. Nota brokerska zawiadamiająca o  terminie zapłaty składki ubezpieczycielowi wystawiana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego brokerowi ubezpieczeniowemu uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.