• Analiza zagrożeń - na -podstawie uzyskanych i aktualizowanych na bieżąco informacji na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, rodzaju i wielkości posiadanego majątku, struktury i wielkości zatrudnienia, liczby miejsc prowadzenia działalności itp. określamy czy, a jeżeli tak to jakie zagrożenia szkodą niosą za sobą poszczególne przejawy działalności.
  • Ocena ryzyka - określamy wysokość przewidywanej maksymalnej szkody jaka może powstać w wyniku pojedynczego zdarzenia, dla każdego stwierdzonego zagrożenia.
  • Program ubezpieczeniowy - określa rodzaje ubezpieczeń niezbędnych dla zapewnienia optymalnej ochrony przed skutkami realizacji stwierdzonych zagrożeń. Ponadto program zawiera informacje o zakresie pokrycia ubezpieczeniowego, możliwych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz o stosowanych franszyzach i udziałach własnych w szkodach.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin