• Pokrycie ubezpieczeniowe - po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie (preferowane skorzystanie z formularza dostępnego w strefie klienta na naszej stronie internetowej ) w rozmowie z zainteresowanym na podstawie uzyskanych informacji o szkodzie określamy warunki, które muszą być spełnione dla uzyskania odszkodowania. Doradzamy jakie czynności należy wykonać na miejscu szkody aby zabezpieczyć możliwość dochodzenia roszczeń.
  • Zgłoszenie i likwidacja szkody - zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela, uzgodnienie terminu i miejsca oględzin, monitorowanie procesu likwidacji szkody, kompletowanie dokumentacji i prowadzenie korespondencji z ubezpieczycielem aż do zakończenia postępowania.

Nie podejmujemy decyzji o zleceniu naprawy i wyborze jej wykonawcy.
Wszelkie odszkodowania przekazywane są przez ubezpieczycieli bezpośrednio na rachunek klienta/poszkodowanego.


  • Postępowanie odwoławcze - redagowanie pism roszczeniowych i wniosków odwoławczych ze wskazaniem na stwierdzone uchybienia formalne i przywołaniem w uzasadnieniu okoliczności powstania szkody, niezbędnych czynności jakie należało podjąć w celu ratowania mienia i usunięcia szkody.
  • Monitoring - wszystkie zgłaszane do nas szkody są publikowane w strefie klienta na naszej stronie internetowej, zapewniając klientowi możliwość swobodnego sprawdzania na bieżąco jakie szkody są aktualnie likwidowane, jaki jest ich status oraz przeglądu dokumentów jakie wpłynęły lub zostały wysłane.

Chcesz podjąć z nami współpracę?

 
facebook_page_plugin
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.