Zarządzanie portfelem
 
 • Negocjacje – na podstawie zaakceptowanego programu ubezpieczeniowego składamy ofertę do zakładów ubezpieczeń (nie mnie niż pięciu) a następnie negocjujemy zakres pokrycia ubezpieczeniowego, wysokość stawek i składek oraz warunki i terminy zapłaty składki.
 • Przetarg – wszędzie tam gdzie dla wyboru ubezpieczyciela i zawarcia umowy ubezpieczenia wymagane jest stosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych bierzemy czynny udział w postępowaniu. W szczególności opracowujemy SIWZ z uwzględnieniem instrukcji dla wykonawców (IDW), opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), formularzy ofertowych i cenowych oraz wzorów umów. Działając jako powołany w postępowaniu biegły oceniamy zgodność złożonych ofert z wymaganiami SIWZ odnośnie zakresu ubezpieczenia.
 • Lokowanie ubezpieczeń - po uzyskaniu akceptacji dla wynegocjowanych warunków ubezpieczenia zawieramy umowy ubezpieczenia z wybranymi zakładami ubezpieczeń.
 • Konserwacja portfela 
  • wszystkie umowy ubezpieczenia, zarówno funkcjonujące w momencie zawierania umowy brokerskiej jak i umowy późniejsze są wprowadzane do komputerowej bazy danych,
  • notami brokerskimi kwitujemy zawarcie umowy ubezpieczenia i/lub inkaso składki bądź kolejnej raty.

 • Płatności - inkasowanie od Dającego Zlecenie składek oraz ich rat w formie przelewu na rachunek bankowy i rozliczanie ich z zakładami ubezpieczeń z zachowaniem wymaganych terminów. Nota brokerska zawiadamiająca o  terminie zapłaty składki ubezpieczycielowi wystawiana z odpowiednim wyprzedzeniem. 
  Zgodnie z art. 6a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym sumy pieniężne przekazane z tytułu umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego brokerowi ubezpieczeniowemu uznaje się jako wpłacone zakładowi ubezpieczeń.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Akceptuje pliki cookie na tej stronie