Zgłoszenie dotyczy

OC AC Szyby NNW

Rodzaj szkody

Szkoda w pojeździe Szkoda osobowa Szkoda rzeczowa

Poszkodowany

Osoba fizyczna Osoba prawna

Data i godzina powstania szkody

Miejsce powstania szkody

Czy o szkodzie powiadomiono

Szczegółowe dane dotyczące szkody

Dane osoby zgłaszającej zdarzenie

Dane poszkodowanego

Dane sprawcy szkody

Dane drugiego uczestnika

Dane pojazdu poszkodowego

Dane pojazdu drugiego uczestnika zdarzenia

Informacje dodatkowe dotyczące poszkodowanego

Załączniki do zawiadomienia

Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin