zdarzenia losowe, w tym włamanie i rabunek - szkoda z polisy własnej działanie osób trzecich - szkoda z OC innego podmiotu

Poszkodowany

Data i godzina powstania szkody

Miejsce szkody

Przedmiot szkody

Sprawca szkody

O zdarzeniu powiadomiono:

Zgłaszający szkodę

Dane osoby zgłaszającej i kontaktowej są takie same Dane osoby zgłaszającej i kontaktowej nie są takie same

Załączniki do zawiadomienia

Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Maksymalny rozmiar pliku to 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)

Salomon © Wszelkie Prawa Zastrzeżone - 2017

 
facebook_page_plugin